RUŠENJE I ODVOŽENJE ŠUTA

RUŠENJE I ODVOŽENJE ŠUTA
MVD Krstić vam nudi sledeću uslugu:

RUŠENJE I ODVOŽENJE ŠUTA

Rušenje i odvoženje šuta i građevinskog otpada podrazumeva sledeće:

Mi brinemo o okolini i u skladu sa zakonom vršimo odvoz i skladištenje građevinskog otpada (šuta).