Thermonem Shock Dust

Jednokomponentni šok na bazi cementa

Jednokomponentni šok na bazi cementa, čep materijal koji se proizvodi armiranjem sa hemijskim aditivima i polimerima, vrlo brzo očvršćava, sprečava aktivno curenje vode, ima vodonepropustna svojstva, blago bubri pri stvrdnjavanju i obezbeđuje afunkciju utikača gde se primenjuje.
OBLASTI KORIŠĆENJA:
* Na zidu i na podu.
* U rezervoarima za vodu, rezervoarima i vodenim putevima.
* U vlažnim prostorima kao što su toaleti, kupatila,bazeni.
* U podzemnim i nadzemnim objektima.
* Za sušenje površine i sprečavanje curenja iz pukotine.
* Koristi se u kanalizaciji, temeljima i unutrašnjim zidovima podruma.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Izgled: sivi prah.
Čvrstoća na pritisak: (30 minuta) ≥ 5 N/mm².
Čvrstoća na pritisak: (24 sata) ≥ 10 N/mm².
Čvrstoća na pritisak: (28 dana) ≥ 35 N/mm².
Čvrstoća na savijanje: ≥ 9 N/mm².
Adhezija na beton: ≥ 0,8N/mm².
Reakcija na vatru: Klasa A1.
Ove vrednosti su date za temperaturu +23±2 ºC i 50±5 % uslovi relativne vlažnosti.

PREDNOSTI:
* Veoma brzo se suši.
* Visoka otpornost na pritisak.
* Ne skuplja se i ne puca.
* Otporan na teške vremenske uslove.
* Smanjuje curenje vode bez pritiska i slabog curenja,sprečavanje vlage.
* Netoksičan i nezapaljiv.
PRIPREMA SMEŠE:
Ovaj hidroizolacioni malter u prahu (0,24-0,26 litara vode/1kg praha) dodaje se u čistu posudu napunjenu navedenom
količinom vode, u količini dovoljnoj za veličinu površine koju treba popuniti, mešati rukom dok se ne dobije homogena smesa bez grudvica.
PRIMENA: Pripremljeni malter se oblikuje ručno, čvrsto pritisnuti na područje koje treba začepiti i držati dok se stvrdnjava.
Materijal ne treba trljati tokom tog procesa.Tokom ovog procesa morate nositi gumene rukavice.Područja sa previše curenja ili dubokim rupama mogu biti začepljena nanošenjem više slojeva.Nakon nanošenja, površinu za nanošenje maltera treba vlažiti 15 minuta.
POTROŠNJA: Iako je potrošnja promenljiva, za dobijanje 1 litra svežeg proizvoda potrebno je 1,7 kg praškastog proizvoda ovog maltera.
SKLADIŠTENJE: 24 meseca u originalnom, neotvorenom pakovanju, u hladnom i suvom okruženju.