Thermonem 06 Latex

To je tečnost koja se dodaje u malter ili se nanosi na površine u betonu, gipsu, košuljici, izolacije na bazi cementa ili keramičke aplikacije i dodaje adheziju snagu,elastičnost i svojstva koja povećavaju prianjanje na malter.Stvara super lepljivu površinu na nanete površine, steže stari ili novi materijal na nju i obezbeđuje odlično prianjanje I adheziju. Sprečava hladne zglobove formirane u primeni betona, maltera i košuljica.Može se nanositi se na vlažne ili suve površine. Može se koristiti kao prajmer na veoma upijajućim površinama.Dakle, izolacioni materijali bolje prijanjaju za površinu i ne podižu i ne nabubre. Sprečava brzo sušenje povećanjem kapaciteta maltera da zadrži vodu. To sprečava pukotine od skupljanja. Povećava otpornost na habanje maltera i sprečava prašinu kod nanošenja košuljice. Povećava otpornost na smrzavanje i odmrzavanje. Poboljšava otpornost na hemikalije.
THERMONEM 06 LATEX je akrilna emulzija na bazi vode,bazirana na jednoj komponenti.
OBLASTI PRIMENE
* U svim vrstama cementnih maltera.
* Kod maltera I košuljica.
* U malteru za pločice, keramičkim lepkovima.
* Tamo gde je potrebno pridržavanje kod popravki betona, u aplikacijama za prskanje pre gipsa.
* Kada se koristi kao prajmer pre nanošenja izolacije

NAČIN PRIMENE
Priprema površine: Površine za nanošenje treba da budu suve ili blago vlažne. Proces vlaženja treba obaviti dok površina ne potpuno zasićena. Sve površine moraju biti čiste i bez slobodnih čestica. Slojevi koji će smanjiti prianjanje kao što su ulje, prljavština, boja, cementna masa,rđa i so treba očistiti pre nanošenja.Za pridržavanje: THERMONEM 06 LATEX se nanosi na površina četkom, bez razblaživanja, na 200 g/m².Nanosi se na malter ili u toku procesa vezivanja u roku od 30-40 minuta najkasnije dok je vlažan odmah posle aplikacije.
Za dodatke za beton i malter: Trebalo bi da se koristi dodavanjem 1 kg/m³ vodi maltera u proizvodnji od 1 m³ betona ili maltera.
Otprilike 1 kg THERMONEM 06 LATEX treba dodati u kantu (20kg) THERMONEM 66, a zatim dodati dovoljno vode (3 L).
POTROŠNJA: 200 g/m² (za adherenciju), 1 kg/m³ (aditiv za beton i malter).
VOZNA POVRŠINA
Za pridržavanje min. 25 m² /5 kg, min. 5 m³/5 kg.
Za pridržavanje min. 50 m² /10 kg, min. 5 m³/10 kg.
Za pridržavanje min. 100 m² /20 kg, min. 5 m³/20 kg.
BOJA: Transparentna.
ROK TRAJANJA: 24 meseca od datuma proizvodnje ako se skladišti u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakovanju.
USLOVI ČUVANJA: Čuvati na suvom i hladnom mestu, sa dobro zatvorenim poklopcima za pakovanje.