Thermonem MS 98

providni izolacioni proizvod na bazi siloksana

To je providni izolacioni proizvod na bazi siloksana koji čini vodootpornim, čuvajući njegovu prirodnost bez stvaranje vidljivog sloja (providan je) na upijajućim površinama na eksterijeru gde se primenjuje, bez uništavanja izgleda I tekstura. Pošto ne formira vidljivi sloj na površini, ne sprečava, smanjuje ili izobličuje sposobnost disanja zgrade ili kamena.Njegova alkalna otpornost je veoma visoka i stoga se lako može primeniti u novim ili starim betonima.Pošto sprečava vlaženje, takođe prečava gubitak vrednosti toplotne izolacije zgrade. Štiti zgradu od uništenja i korozija usled kiše. Produžava život strukturama.
SVOJSTVA
* Providan je, ne formira vidljivi sloj, ne kvari prirodnu sliku, ne daje svetao izgled kao lak.
* Deluje duboko i ima visoka svojstva penetracije.
* Ima visoku alkalnu otpornost.
* Ne sprečava disanje zgrada.
* Dugotrajan je i ekonomičan.
* Sprečava zagađenje, zatamnjenje i promenu boje izazvane kišom. Štiti od oštećenja od mraza I soli.

PODRUČJA UPOTREBE 
Nanosi se na sve vrste mineralnih i upijajućih površina. Na primer: beton, gips, cigla, briket,travertin, prirodni kamen, mozaik, gas beton, pločice itd.Ne nanosi se samo na neupijajuće površine kao što su mermer, granit, staklo, metal, plastika i horizontalne upijajuće površine.
THERMONEM MS 98 se koristi za zaštitu spoljašnjih zidova zgrada sa neobojenim i upijajućim površinama od kiše i njenih efekata.
NAČIN NANOŠENJA
Priprema površine: Podloga za nanošenje mora biti suva,zdrava i očišćena od svih vrsta prljavštine, ulja I prašine.
Ne nanositi na vlažne površine. Mora se osigurati da je površina suva. Slojeve koji će smanjiti upijanje površine treba očistiti.Na površini nanošenja ne bi trebalo da postoje pukotine veće od 1 mm, ako ih ima, treba ih popraviti. Način nanošenja: Nanošenje u najmanje dva sloja od vrha do dna uz pomoć četke, valjka ili spreja. Pre nego što se prvi sloj potpuno osuši, drugi sloj treba naneti kao vlažan na vrhu i površinu treba potpuno zašititi. Ne bi trebalo koristiti zapaljive materijale tokom primene. Treba izbegavati kontakt sa očima i kožom, koristiti zaštitne rukavice I naočare.
POTROŠNJA: 100-200 mL/m² u zavisnosti od upijajuće moći površine.
POVRŠINA ZA BOJENJE: 17,5 – 35 m² / 3,5 L konzerva.
BOJA: Providna
ROK UPOTREBE: 24 meseca od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakovanju.
USLOVI SKLADIŠTENJE: Čuvati u suvom i hladnom okruženju, daleko od toplote i vatre, sa dobro zatvorenim poklopcima pakovanja.