BORFIREPROOF

Bor mineralne vatrootporne boje

BORFIREPROOF

Ruda bor, koji ima svojstva otpornosti na vatru i plamen, je od vitalnog značaja za ovaj proizvod. To je boja na bazi vode sa rudom bor. Zahvaljujući svojoj paropropusnosti, ne sprečava disanje površine na koju se nanosi. U mogućim požarnim incidentima, produženo vreme paljenja pruža vreme za bekstvo onima koji su tu i sprečava širenje plamena sa jednog područja na drugo. To odlaže širenje gasa ugljen-monoksida koji će nastati zbog vatre.
Sa ovom bojom, koja se može primenjivati posebno na noseće delove zgrade, protiv požarne izlaze, krovove i fasade kako bi se sprečilo širenje požara spolja kao i mesta gde postoji opasnost od eksplozije kao što je kotlarnica, da bi se sprečilo širenje dima i toplote, na vazdušne kanale, instalacione cevi i područja gde se cevi nalaze, vaša bezbednost je osigurana i kvalitet vašeg života se povećava.
Pored odlične protivpožarne izolacije, ova boja povećava vašu udobnost minimiziranjem razmene toplote između unutrašnjeg i spoljašnjeg okruženja, a isto tako pomaže i u uštedi novca i u zaštititi prirode sprečavanjem nepotrebnog korišćenja energije.

OBLASTI KORIŠĆENJA:

• Na nosećim delovima konstrukcija.
• U protivpožarnim izlazima.
• Sve vrste omalterisanih, farbanih i nefarbanih enterijera i spoljašnjih površina,
beton, drvo, sistemi cevovoda i čelične strukture.
• Pregradni zidovi I plafoni.
• Na svim mestima gde se zahteva nezapaljivost.
• Javna mesta kao što su bolnice, pozorišta, škole, vrtići I bioskopi.
• Vojni objekti, fabrike, termoelektrane i industrijski objekti.
• Krovovi i fasade, protivpožarne stepenice, dimnjaci.
• Mesta gde postoji opasnost od eksplozije kao što je kotlarnica.
• Na instalacione cevi i mesta gde cevi prolaze.